Rezervasyon için gerekenler

Rezervasyon için gereken belgeler:

  • Nüfus Cüzdanı Örneği
  • Savcılık Belgesi
  • Sağlık Raporu
  • İkametgah İlmuhaberi
  • 5 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Sözleşme (*)

Yabancı Uyruklular için:

  1. Emniyet makamlarından alıncak Türkiye’de oturma izni verildiğine dair izin belgesi,
  2. Interpol’den alacağı sabıka kaydının olmadığına dair tastikli belgenin fotokopisi.
[]
1 Step 1
Kişisel Bilgileri
Adı Soyadı
T.C. Numarası
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Baba Adı
Anne Adı
Okuduğu Okul
Previous
Next
WordPress Themes